Elke student die start in het hoger onderwijs heeft zijn eigen verhaal. De ene heeft een meer wiskundige achtergrond, de ander kan beter spellen of is zeer sociaal vaardig. De ene student verwerkt sneller theoretische vakken en de andere is snel weg met praktische vaardigheden. En toch richt ons onderwijs zich dikwijls op de gemiddelde student.

Onderwijs op maat wil daar op een structurele manier verandering in brengen. Vanuit het design for all-principe krijgt elke student de kans om vertrekkende van de eigen beginsituatie nieuwe competenties op eigen tempo te verwerven. Een belangrijk deel van het derde studietraject kan bovendien worden ingevuld volgens eigen interesse: keuzetrajecten, bachelorproef, ... Zo krijgt elke student onderwijs op maat van zijn voorkennis, zijn capaciteiten en zijn interesses.

Deze website is uitsluitend bedoeld voor studenten van de lerarenopleidingen binnen onze hogeschool.

Beginassessments Leerroutes Keuzetrajecten 3e jaar
Beginassessments
  • Voor wie? Alle studenten die voor de eerste keer de opleiding volgen binnen KdG.
  • Waarom? Beginassessments geven je de kans te laten zien wat je wel en niet kan. Zo hoef je niet onnodig bepaalde lessen te volgen, en krijg je voldoende ondersteuning als blijkt dat bepaalde startcompetenties ontbreken.
  • Wanneer? De week voor de officiële start van het academiejaar.
Leerroutes
  • Voor wie? Je bent niet geslaagd voor een beginassessment, maar je wil je basiskennis bijspijkeren.
  • Waarom? Deelnemen aan een leerroute verhoogt je kansen op succesvol studeren.
  • Welke mogelijkheden? Er zijn 3de-jaarstudenten(interne leerroutes) en KLIK-monitoren die je willen begeleiden. Daarnaast kan je ook een beroep doen op zelfstudie en/of oefenpakketten.
Keuzetrajecten 3e jaar
  • Voor wie? Studenten die minsten 105 studiepunten verworven en/of opgenomen hebben.
  • Waarom? In het derde studietraject ligt de klemtoon op ‘zelfsturing door de student’. Dit betekent dat het aan jou is om te bepalen welke competenties jij extra wil verbreden en verdiepen.
Keuzetrajecten Aanmelden Beheer